Ảnh minh họa

Sau khi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Anh Điệp, trú tại xóm Đồng Thuận, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp khiếu nại: (1) Hành vi không giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Anh Điệp đối với lô đất số 15, tờ bản đồ số 06 tại Khu quy hoạch 02 xóm: Hợp Liên và Đồng Thuận, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp; (2) Công văn số 130/UBND-TTR ngày 30/01/2024 của UBND huyện Quỳ Hợp về việc trả lời kiến nghị của công dân.

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số: 141/HĐND-TT ngày 14 tháng 6 năm 2024 chuyển đơn của công dân đến Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết; thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 15/8/2024 và trả lời công dân theo quy định của pháp luật./.

- Công văn V/v chuyển đơn của công dân