Thành phố Vinh là đô thị loại I, là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch để trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ. Đến nay, qua 6 đợt đặt tên đường, toàn thành phố Vinh đã có 399 đường thuộc 25 phường, xã đã được đặt tên. Những tuyến đường được đặt tên từ trước đã đi vào tiềm thức của Nhân dân, không chỉ ẩn chứa lịch sử, văn hóa mà còn phục vụ tốt cho giao dịch phát triển kinh tế - xã hội góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh Đất và con người Nghệ An nhằm giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc.

Trung tâm thành phố Vinh

Tuy nhiên, hiện nay, theo quy hoạch phát triển đô thị, nhiều tuyến đường đã và đang được xây dựng mới, trong đó nhiều đường đã xây dựng hoàn chỉnh, sắp xếp dân cư ổn định. Theo khảo sát của UBND thành phố Vinh, trên địa bàn thành phố hiện có có 40 tuyến đường đã xây dựng xong nhưng chưa được đặt tên, đang có nhu cầu đặt tên. Tình trạng đường chưa có tên đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý hành chính, quản lý đô thị và giao dịch của Nhân dân.

Vì vậy, việc đặt tên các tuyến đường chưa được đặt tên là cần thiết để đáp ứng sự phát triển, mở rộng của thành phố Vinh và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, đảm bảo sự văn minh, trật tự của đô thị và thể hiện sự trân trọng của các thế hệ hôm nay và mai sau đối với lịch sử, văn hóa của một vùng đất, một dân tộc.

Hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố chưa có tên đường, sử dụng số thay cho tên đường

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu lựa chọn, lập danh sách các danh nhân, sự kiện lịch sử, địa danh, danh từ dự kiến đặt tên đường;… tổ chức họp Hội đồng tư vấn để thông qua nội dung: Tiêu chí, Ngân hàng tên đường, Danh mục đặt tên đường; Danh mục các tuyến đường điều chỉnh; Tổ chức lấy ý kiến của các ban, ngành liên quan, tham mưu UBND tỉnh hồ sơ trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vinh.

Theo đó, trên địa bàn thành phố Vinh dự kiến sẽ có 40 tuyến đường được đặt tên trong đó có 29 đường mang tên danh nhân và 11 đường mang tên địa danh, danh từ, sự kiện lịch sử; 4 đường dự kiến sẽ điều chỉnh chiều dài tuyến đường gồm: Phan Huy Ích, Hồ Đình Trung, Dương Vân Nga, Tôn Thất Tùng.

Dự kiến tên các danh nhân được lựa chọn đặt tên đường là những danh nhân tiêu biểu, những nhân vật lịch sử, văn hoá nổi tiếng, có đức, có tài, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương, có công lớn trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá - nghệ thuật, y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh… gắn với tỉnh Nghệ An được Nhân dân suy tôn và thừa nhận như: Tôn Quang Phiệt, An Thuyên, Ninh Viết Giao, Nguyễn Lợi, Phạm Hồng Sơn,…

Sẽ đặt tên cho tuyến đường Lê Mao kéo dài ở phường Vinh Tân

Dự kiến tên các địa danh, danh từ, sự kiện lịch sử được lựa chọn đặt tên là tên địa danh, danh từ, sự kiện lịch sử là tên những phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng chống xâm lược có giá trị tiêu biểu của đất nước, của Nghệ An, của thành phố Vinh; tên những địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá của đất nước hoặc địa phương; địa danh, danh từ đã quen dùng từ xưa đến nay, đã đi sâu vào tiềm thức của Nhân dân; tên các nghề, làng nghề truyền thống tiêu biểu; tên một số di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu biểu của quốc gia hoặc địa phương và đã được xếp hạng; tên những danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hoá, xã hội như: Bàu Đông, Ngũ Phúc, Yên Lạc, Nam Liên, Đông Liên,…

Các tuyến đường được đặt tên là những đường đã được xây dựng theo quy hoạch đô thị của thành phố Vinh, được sử dụng ổn định; quy mô đường rộng từ 6m, dài từ 400m trở lên, đường liên thông, có điểm đầu và điểm cuối./.